Услуги в цялата страна

Почистване на парцели с багер или булдозер

Ако все още не успявате да решите някои от проблемите си свързани вашите недвижими имоти:

 • Разполагате с парцел, но не можете да го използвате
 • Чудите си как да превърнете изоставена земя в обработваема
 • Започвате строеж
 • Искате да подмените старите лозови насаждения с нови
 • Сухите дървета във вашият парцел не са изкоренени
 • Имате нужда от булдозер или багер
 • Не сте подравнили

Почистване на парцели с булдозер

“Крис-транс Елена” разполага със собствен 20 тонен булдозер и извършва следните дейности:

 • Подравняване на терени за строителство
 • Подравняване на дворни места за предстоящо озеленяване
 • Терасиране на дворове и земеделски земи
 • Почистване на парцели от ниска растителност – храсти и треви
 • Прокарване на горски пътища

Изкореняване на дървета и изкореняване на лозя с багер

Крис-транс Елена извършва и пълен набор от услуги с багер и самосвал, сред които:

 • Изкопни дейности с багер и извозване със самосвал
 • Изкореняване на стари овощни
 • Изкореняване на стари лозя
 • Изкопаване на основи за сроеж